سیستم واترمیست (Watermist)

 سیستم واترمیست

سیستم های واترمیست (Watermist)جزء سیستم های اطفای حریق ثابت می باشند که با تخلیه و اسپری قطرات کوچکی از آب عمل می کنند. اساس کار سیستم (Watermist) واترمیست همانگونه که از نامش برمی ­آید. بر اساس تولید غبار آب (مانند مه) می­ باشد که به صورت تولید ذرات ریز آب در محیط تحت حفاظت عمل می­ کند. قطر این ذرات در این سیستم بین 300 تا 1000 میکرون می­ باشد، این در حالی می باشد که قطر ذرات آب در سیستم افشانه­ای عملکرد این سیستم همانند سیستم افشانه­ ای می­ باشد. در این سیستم آب با فشار بالایی که توسط واحد تامین فشار تولید می ­شود در شبکه توزیع می­ گردد.

فشار بالای تولید شده سبب تخلیه آب از نازل به صورت ذرات بسیار ریز می باشد که گویی به پودر تبدیل شده اند، این ویژگی در سیستم واترمیست (Watermist) سبب می­ شود که آب متفاوت با حالت معمول خود رفتار کند در این حالت آب ویژگی سرد کنندگی خود را دارا می­ باشد. اما به دلیل وضعیت پیش آمده و تبدیل شدن به پودر در فضای تخلیه شده به طور کامل پخش می ­شود که در این حالت پوششی در اطراف حریق تشکیل می­ دهد که مانع از رسیدن اکسیژن به حریق می ­شود. در این حالت خاصیت جذب حرارت توسط ذرات آب بیش از حالت معمول آن می­ باشد. از مهمترین تغییراتی که در این حالت رخ می ­دهد عدم اثر خیس کنندگی و مرطوبیت بر روی محیط و اشیا می­ باشد.

از دیگر تقسیم بندی سیستم اطفا واتر میست مربوط به نوع سیستم تامین فشار می­باشد.که تقسیم بندی آن از قرار زیر می باشد.

الف) تولید فشار توسط کپسول گاز پرفشار

این سیستم با استفاده از دو نوع کپسول طراحی و ارایه می­گردد، یکی شامل آب و دیگری شامل گاز پرفشار (گاز نیتروژن با فشار 230 bar ) می­باشد که کپسول گاز به آب متصل است و توسط رگلاتوری فشار آن مطابق خواست طراح برای تخلیه در یک بازه زمانی معین تنظیم و تعدیل می­ گردد. اساس کار این سیستم به این گونه است که پس از اعلام حریق توسط سیستم کنترل پنلی فرمان جهت تخلیه عامل اطفا کننده صادر می­ گردد، دراین هنگام گاز نیتروژن به داخل سیلندر آب تزریق می­ گردد و همزمان شیر الکتریکی واقع بر ابتدای شبکه لوله­ کشی باز می ­شود و عمل تزریق آب به شبکه و در نهایت تخلیه آن با فشار و سرعت بالا صورت می ­پذیرد.

ب) تولید فشار توسط واحد پمپ

به منظور تولید فشار توسط پمپ نیاز به طراحی و تجهیز مخزن ذخیره آب می باشد که بر اساس حجم محیط و مواد موجود در آن و خطرپذیری محیط تحت حفاظت محاسبه می­ شود. از آنجایی که مخزن و واحد پمپ نیاز به در نظر گرفتن فضا دارد لذا این سیستم برای فضاهای با حجم بالا مورد استفاده قرار می­ گیرد. از جمله مزیت های استفاده از سیستم پمپ می توان به اجرای سیستم اطفا واترمیست (Watermist) به صورت سیستم تر یا خشک اشاره نمود .که هر کدام از مزیت های خاص خود برخوردار می ­باشد .