سیستم اطفاء حریق واترمیست

سیستم اطفاء حریق واترمیست سیستم اطفاء حریق واترمیست بر اساس استفاده از گرمای نهان تبخیر آب درجذب حرارت حریق را تا ۱۷۰۰ برابر سریعتر اطفاء می کند . سیستم اطفاء حریق واترمیست بر اساس دسته بندی NFPA750 دارای سه نوع فشار بالا ، فشار متوسط و فشار پایین می باشد. در نوع اول سیستم واترمیست[…]