اپلیکیشن موبایل خاطره


با دفتر خاطرات تصویری ، لحظات خود را با خاطره ماندگار کنید.
ثبت خاطره با ذکر عنوان، تعیین دسته بندی و امکان ثبت علاقه مندی به خاطره (Like)

اپلیکیشن خاطره

قابلیت های اپلیکیشن


اپلیکیشن کاربردی خاطره با قابلیت های باور نکردی

خاطرات تصویری

ثبت خاطرات با تصویر و فیلم لحظات شاد و بیاد ماندنی
ثبت نا محدود عکس برای هر خاطره
ثبت نا محدود افراد برای هر خاطره

تفکیک دوستان

دارای قابلیت ثیت افراد و جستجو خاطرات با آنها
فهرست افراد و شمارش تعداد خاطرات ثبت شده با هر فرد

مکان یابی خاطرات

ثبت موقعبت مکانی هر خاطره
نمایش خاطرات ثبت شده بر روی نقشه (در موقعیت مکانی هر خاطره)

اپلیکیشن خاطره
کاربردی ساده و دوست داشتنی

ثبت آسان خاطرات و کاربری شده

آلبوم عکس سفارشی

آلبوم عکس کلی و آلبوم مختص به هر خاطره
فهرست افراد و شمارش تعداد خاطرات ثبت شده با هر فرد

گزارش خاطرات

مرور خاطرات با قابلیت گزارش گیری سفارشی
تاریخچه خاطرات، نمایش کلیه خاطرات ثبت شده با امکان تفکیک بر اساس سال، ماه و روز و جستجو بر اساس متن خاطره
گزارش از تعداد خاطرات ثبت شده، افراد، عکس ها و ...
تعیین فرد مورد علاقه شما (شخصی که بیشترین خاطرات را با وی ثبت نموده اید)
تعیین خاطره انگیز ترین مکان (مکانی که بیشترین خاطره را در آنجا ثبت نموده اید)

تصاویر اپلیکیشن


مشاهده صفحات اپلیکیشن و آشنایی بیشتر