دسامبر 25, 2016

معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت رهگشافن فعالیت خود را در  سال 1393 با استقرار در پارک علم و فناوری پردیس با زمینه فعالیت مکانیک پیشرفته و تجهیزات نوین اطفاء حریق و کنترل فوران چاه نفت آغاز نمود.

شرکت با بکارگیری کادری متخصص و مجرب امید دارد تا در راستای پیشرفت و ارتقاء تجهیزات اطفاء گام مفید بردارد.