سیستم اطفاء حریق واتر میست

بر اساس استفاده از گرمای نهان تبخیر آب در جذب حرارت حریق را تا ۱۷۰۰ برابر سریعتر اطفاء می کند.
-سیستم اطفاء حریق واتر میست بر اساس دسته بندی “nfpa750” دارای سه نوع فشار بالا ، فشار متوسط و فشار پایین می باشد.
در نوع اول فشار کاری بالا سیستم حدود”۱۰۰-۱۳۰”بار می باشد و آب کاملا به مه تبدیل می شود و جذب حرارت تا “۱۷۶۰” برابر نسبت به اسپرینکلرهای معمولی افزایش پیدا می کند،سیستم واترمیست فشار متوسط دامنه کاربردی کمتری دارد و فشار کاری آن زیر “۳۵” بار می باشد ،-نوع سیستم با فشار کاری ۴-۱۲بار در محدوده فشار کاری اسپرینکلرهای معمولی با مختصر تغییری در سیستم پمپاژ قابل استفاده می باشد و آب را کاملا پودر و به ذرات ریز تبدیل می نماید و هیچ تغییر چشمگیری در دیگر تجهیزات از قبیل پمپ و لوله ها ندارد،
-مزایای آن نسبت به سیستم آبپاش معمولی مصرف آب کمتر (در حدود ۳/۱ بوده) و با توجه به افزایش سطح آب سریعتر (تا ۵۰ برابر)می باشدو با توجه به تعداد زیاد اسپرینکلر در برج ها ، هتل ها ، سالن های همایش و مجتمع های مرتفع و عدم وجود مجرایی جهت تخلیه حجم آب تولیدی در اثر تخلیه سیستم های اطفاء حریق و آسیب های مشهود آب در سیستم آبپاش معمولی به تجهیزات و از همه مهمتر به کل سازه ساختمان پیشنهاد می گردد بدون تحمیل هزینه هنگفت به پروژه ها جهت تغییر کل سیستم پمپاژ و پایپینگ تنها با تغییر نازل آبپاش معمولی و استفاده از نازل های واتر میست فشار پایین از مزایای سیستم اطفاء واتر میست استفاده گردد

محیط هایی که می توان از سیستم واترمیست بهره برد عبارتند از :

-مجتمع های بزرگ اداری و تجاری

-فروشگاه های زنجیره ای و مواد غذایی

-موزه ها و ساختمان های تاریخی

-سیستم های مخابراتی

-سیستم های ولتاژ بالا

-اتاق های سرور

-رستوران ها و هتل ها

-ژنراتورها و ترانسفورماتورهانیروگاه ها و پالایشگاه ها

-تونل ها

-توربین های گازی

-برخی مزایای واترمیست نسبت به سایر سیستمهای اطفای آبی معمولی (اسپرینکلرها):

-حداقل آسیب به تجهیزات و محیط پس از تخلیه

-نصب بسیار ظریف به همراه کاهش چشمگیر قطر لوله ها

-ریکاوری کم هزینه سیستم پس از تخلیه

-قابل فعال سازی از طریق سیستم الکترونیکی ، پنوماتیکی و دستی

-اطفاء و کنترل حریق در حداقل زمان و کاهش حرارت تا ۱۷۶۰ برابر نسبت به سیستم سنتی

-هیچ گونه آسیبی به افراد و تجهیزات موجود وارد نمی کند

-عدم نیاز به سیستم بسته مانند سیستم اطفاء گازی

-کاهش آسیب های احتمالی دود با توجه به جذب سریع و بالای دود

-مصرف آب فوق العاده کمتر نسبت به سیستم سنتی (حدود ۱۰ درصد حجم آب مصرفی در سیستم آبپاش معمولی)

-ایجاد محیط ایمن جهت افرادی که در محیط اطفاء قرار میگیرند و بدون آلودگی محیطی

-موارد مورد استفاده در کل پروژه ضد خوردگی با طول عمر بالا می باشند.

-قابلیت استفاده از سیستم های کنترل موجود

-با توجه به سرعت بالای جذب دود آسیب های ناشی از دود را کاهش می دهد.

-حداقل هزینه های تعمیرو نگهداری‌

-قابلیت نوسازی با حداقل هزینه