راهنماي انتخاب و جانمايي آشكارساز هاي شعله

راهنماي انتخاب و جانمايي آشكارساز هاي شعله

نور توليد شده توسط شعله آتش داراي طيف هاي نوري مختلفي است؛ نظير باند طيف نوري ماوراء بنفش (UV)، باند طيف نوري Visible  و يا همانبخشي از طيف نوري شعله كه براي ما انسانها قابل مشاهده است و باند وسيع IR يا مادون قرمز.

با توجه به محدوده وسيع طيف نوري توليد شده توسط شعله، آشكارسازهاي مختلف شعله بوجود آمده اند كه سنسور هر يك نسبت به طيف خاصي از نور حساس هستند.

در اين قسمت به مقايسه چند نمونه از اين نوعآشكارسازها خواهيم پرداخت.


 آشكارساز شعله ماوراء بنفش (Ultraviolet)

آشكارسازهاي ماورای بنفش (UV) با طول موج کوتاه تر از 300 نانومتر کار می کنند.  سرعت این آشکارسازها در تشخیص آتش سوزی و انفجار، با توجه به تابش اشعه ماوراء بنفش ساطع شده در لحظه احتراق، 3-4 میلی ثانیه است.  به منظور کاهش آلارم کاذب در این نوع دتکتورها، اغلب یک تاخیر زمانی 2-3 ثانیه است در طراحی آشکارسازهای شعله UV توسط سازنده در نظر گرفته می شود.

 

مزايا معايب كاربردها
سرعت بالا
حساسیت متوسط
قیمت پایین
تاثیر ناپذیر از مواد و وسایل داغ

در این نوع دتکتورها منابع های UV از قبیل رعد و برق، جوش قوس الکتریکی، تابش، و نور خورشید، باعث آلارم کاذب می شوند.

محیط های داخل ساختمان

 


آشكارساز شعله مادون قرمز (IR)

 همه ما سنسورهايي كه با حركت انسان فعال مي شوند را در اماكن مختلف نظير بانك ها، ادارات و فروشگاه ها ديده ايم. در واقع اين سنسور ها به طيف مادون قرمز متصاعد شده از گرماي بدن انسان حساس هستند. سنسور آشكارسازهاي شعله مادون قرمز نيز به طيف گرمايي منتشر شده از شعله آتش حساس هستند.

ويژگي هاي آشكارسازهاي IR

آشكارسازهاي شعله مادون قرمز (IR) در باند طیفی مادون قرمز کار می کنند.

گازهای داغ یک الگوی طیفی خاص در منطقه مادون قرمز که می تواند با یک دوربین تصویربرداری حرارتی (TIC) تشخیص داده شوند منتشر می کنند.

طیف فرکانسی که این نوع از آشكارسازهاي شعله مادون قرمز نسبت به آن حساس هستند در محدوده 4.4 میکرومتر است.

زمان پاسخ نمونه آشكارسازهاي IR، 3-5 ثانیه است.

مزايا معايب كاربردها
سرعت بالا
حساسیت متوسط
قیمت پایین
تاثیر ناپذیر از تشعشعات خورشیدی
تحت تاثیر حرارت قرار می گیرد
تحت تاثیر منابع IR در معرض آلارم های کاذب قرار می گیرد.

محیط های داخل ساختمان


آشكارساز شعله تركيبي UV/IR

آشكارسازهاي شعله ترکیبی UV/IR، با مقایسه سیگنال آستانه دو محدوده ی UV و IR و نسبت آنها به یکدیگر، برای تایید کردن سیگنال حریق و کاهش آلارم کاذب استفاده می کنند.

مقایسه سیگنال آستانه دو محدوده ی UV و IR در قالب پیکره بندی AND صورت می پذیرد.

مزايا معايب كاربردها
سرعت بالا
حساسیت بالا
آلارم کاذب کمتر
تاثیر ناپذیر از تشعشعات خورشید
تحت متاثیر منابع UV/IR مشخص (نسبت ایجاد شده توسط محرک های کاذب) قرار می گیرد
در صورت وجود دود یا بخار غلیظ دید آن کور می شود
تاثیر پذیری منفی در صورت وجود گریس و روغن بر روی شیشه این نوع دتکتورها

محیط های داخلی / خارجی


آشكارساز شعله تركيبي IR/IR

آشكارسازهاي شعله نوع IR/IR، آستانه سیگنال دو طیف مختلف از موج مادون قرمز را مورد مقایسه قرار می دهند. یک سنسور موج 4.4 میکرومتر و سنسور دیگر در محدوده طیف فرکانسی مرجع می باشد.

مزايا معايب كاربردها
  • سرعت متوسط
  • حساسیت متوسط
  • آلارم کاذب کمتر
  • محدودیت عملکرد به واسطه رنج دمایی
  • تحت تاثیر منابع IR قرار می گیرند

محیط های داخلی / خارجی

 


آشكارساز شعله تركيبي IR3 يا IR/IR/IR

آشكارسازهاي شعله سه تایی (IR3)، طول موج سه باند مشخص در ناحیه طیفی IR و نسبت آنها با یکدیگر را مقایسه می کند. در این دتکتور،  یک سنسور محدوده 4.4 میکرومتر و دو سنسور دیگر باندهای مرجع بالا و پایین را آشکار کنند.  آشكارسازهاي IR3 نسبت به آشكارسازهاي IR و UV/IR زمانی که در معرض اشعه IR غیر شعله قرار می گیرند در مقابل آلارم کاذب از مصونیت بیشتری برخوردارند.

مزايا معايب كاربردها
سرعت بالا
حساسیت بالا
کمترین نرخ آلارم کاذب
تاثیر ناپذیر از اشعه خورشید
قيمت بالا

محیط های داخلی / خارجی


فضاي تحت پوشش آشكارسازهاي شعله

زادويه ديد آشكارسازهاي شعله همانند شكل مقابل بصورت مخروط مانند است. نظير نوري كه توسط يك چراغ مطالعه مخروطي منتشر مي شود زاويه ديد اينگونه آشكارسازها هم به همين صورت است.

نكاتي كه در رابطه با زاويه ديد اينگونه آشكارسازها مي بايست در نظر داشت:

  • معمولا زاويه ديد افقي و عمودي آشكارسازهاي شعله بسته به برند و مدل آن متفاوت است و مي بايست به كاتالوگ سازنده آن مراجعه نمود.
  • برد آشكارسازهاي مختلف نيز متفاوت است و مي بايست به كاتالوگ سازنده آن مراجعه نمود.
  • در خصوص جانمايي اين نوع آشكارسازها مي بايست با در نظر گرفتن زاويه ديد و برد آن، طوري جانمايي را انجام داد كه فضاي مورد نظر ما را تحت پوشش خود قرار دهد و در صورت نياز از تعداد آشكارسازها بيشتري استفاده نماييم.
  • بايد در نظر داشت كه در اين نوع آشكارسازها، شعله مي بايست در معرض ديد مستقيم آشكارساز قرار داشته باشد تا مورد تشخيص واقع شود. به عنوان مثال همانگونه كه در شكل مقابل مشخص است، در صورتي كه مانعي سر راه اين نوع آشكارساز وجود داشته باشد، اگر حريق پشت مانع بوجود بيايد، شعله آن براي آشكارساز قابل رويت نخواهد بود و نياز است آشكارساز ديگري نيز در سمت ديگر، براي فضاي كور در نظر گرفته شود.


برد آشكارسازهاي شعله

در كاتالوگ سازندگان معمولا برد آشكارساز را به توجه به حجم حريق بيان مي كنند. به عنوان مثال آشكارساز شعله فلان برند، شعله اي به ابعاد 10 در 10 سانتي متر را در فاصله 7 متري مي تواند تشخيص دهد. اگر حريق در فاصله دورتري اتفاق بيافتد، نياز است كه ابعاد شعله بزرگتري بوجود بيايد تا اين آشكارساز بتواند آن را تشخيص دهد. بعنوان مثال براي همين آشكارساز، اگر فاصله دو برابر شود، نياز است كه ابعاد شعله چهار برابر (40 در 40 سانتي متر) شود تا توسط اين آشكارساز تشخيص داده شود.